ADNODDAU

Hidlyddion

Hidlyddion

Themâu

Swyddogaethau

Math

Amser Darllen

Amser Gweithgaredd

Nifer y Bobl

Didoli yn ôl:

Pecyn i’ch Cefnogi chi i Gydnabod a Dathlu eich Gwirfoddolwyr

4 Dogfennau

Pecyn o adnoddau, yn llawn popeth sydd arnoch ei angen i'ch helpu i gydnabod a dathlu'r gefnogaeth anhygoel mae eich gwirfoddolwyr yn ei rhoi.

Lawrlwytho pob un*

* Lawrlwytho ffolder sip o holl adnoddau'r pecyn hwn.

Pecyn i’ch Cefnogi chi i Gydnabod a Dathlu eich Gwirfoddolwyr

4 Dogfennau

Pecyn o adnoddau, yn llawn popeth sydd arnoch ei angen i'ch helpu i gydnabod a dathlu'r gefnogaeth anhygoel mae eich gwirfoddolwyr yn ei rhoi.

Lawrlwytho pob un*

* Lawrlwytho ffolder sip o holl adnoddau'r pecyn hwn.

20 Syniad Syml i’ch helpu chi i Ddathlu Gwirfoddolwyr

Detholiad o syniadau i'ch helpu chi i gydnabod a dathlu'r gwirfoddolwyr yn eich clwb.

Sut i Gydnabod Gwirfoddolwyr

Canllaw i'ch helpu chi i gydnabod y rôl amhrisiadwy mae gwirfoddolwyr yn ei chwarae yn eich clwb a sut i ddathlu eu cyflawniadau.

Canllaw Cyfryngau Cymdeithasol

Bydd ein canllaw yn rhoi rhai awgrymiadau cyflym i chi i'ch helpu i ddechrau neu wella'r hyn rydych chi'n ei wneud eisoes.

Cyngor Doeth ar Gyfer Ymgysylltu Ystyrlon

Darllenwch ein prif awgrymiadau ar gyfer sut i gynnal ymgysylltiad ystyrlon.

20 Syniad Syml i’ch helpu chi i Ddathlu Gwirfoddolwyr

Detholiad o syniadau i'ch helpu chi i gydnabod a dathlu'r gwirfoddolwyr yn eich clwb.

A i Z Cynnal a Chadw Tiroedd

Bydd Pecyn Adnoddau GMA yn darparu adnoddau hawdd eu dilyn i'ch tywys drwy'r gweithrediadau a wneir ar y cae, a'r offer a'r deunyddiau sydd eu hangen.

Adeiladu sylfeini parhaol i gefnogi datblygu cyfleusterau

Bydd cwblhau’r broses rhestr wirio hon yn annog aelodau eich pwyllgor neu eich bwrdd i edrych ar y clwb mewn ffordd gyfannol, a datblygu cynaliadwyedd tymor hir eich clwb a’ch cymuned leol.

Adnabod Asedau Eich Clwb

Defnyddiwch y llyfr gwaith hwn i nodi asedau eich clwb eich hun a phenderfynu sut gallwch chi ddefnyddio'r rhain nid yn unig i ffurfio cysylltiadau, ond i ychwanegu at yr asedau cymunedol ar y cyd.

Adolygu Eich Ymgysylltu â’r Gymuned

Defnyddiwch y templed i feddwl am yr hyn rydych chi a'ch clwb yn ei wneud yn dda a beth yw eich nodau ar gyfer y dyfodol o ran y gymuned leol.

Archwilio Dulliau Marchnata Traddodiadol a Modern

Mae’r canllaw hwn yn amlinellu’r nifer o ffyrdd y gallwch farchnata eich clwb.

Asesiad Risg a Ffurflen Diogelwch Pyst Gôl

Bydd dilyn y mesurau iechyd a diogelwch cywir a phriodol a amlinellir yma yn sicrhau bod y clwb a'r holl aelodau cysylltiedig yn cael eu gwarchod a'u cadw'n ddiogel.

Astudio’r Farchnad

Llyfr gwaith i'ch helpu chi i nodi pa bethau gwych y mae eraill yn eu gwneud y gallech eu defnyddio i helpu i lenwi'r bylchau.

Beth Mae Eraill Yn Ei Wyeud

Mae amrywiaeth o ffyrdd y gallwch chi greu cynnwys ar gyfer eich sianeli cyfryngau cymdeithasol, rydym yn darparu rhai argymhellion i chi yn y canllaw yma.

Cadw Llygad Ar Eich Data Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfr gwaith i'ch annog chi i edrych ar ddata a gwybodaeth i’ch helpu chi i sicrhau’r presenoldeb digidol gorau posib.

Canllaw Cyfryngau Cymdeithasol

Bydd ein canllaw yn rhoi rhai awgrymiadau cyflym i chi i'ch helpu i ddechrau neu wella'r hyn rydych chi'n ei wneud eisoes.

Canllaw I ddarganfod eich cymuned leol

Bydd defnyddio ein canllaw yn eich helpu i fapio sut un yw eich cymuned a darganfod pwy sydd ynddi.

Canllawiau a Thempled Cyfansoddiad

Templed yn amlinellu'r egwyddorion sylfaenol i'ch helpu chi i redeg eich clwb yn effeithiol.

Canllawiau ar Dynnu Lluniau a Ffilmio Plant

Canllaw i gadw pawb yn ddiogel o ran ffotograffiaeth a ffilmio.

Canllawiau ar gyfer Recriwtio Gwirfoddolwyr

Cyfres o gwestiynau a awgrymir i'w gofyn wrth recriwtio gwirfoddolwyr newydd.

Chwiban Olaf

Edrychwch ar ein ffilm a fydd yn eich helpu chi i chwythu’r chwiban ar ôl cwblhau diwrnod recriwtio eich clwb.

Chwiban Olaf (Rhithwir)

Edrychwch ar ein ffilm a fydd yn eich helpu chi i chwythu’r chwiban ar ôl cwblhau diwrnod recriwtio rhithwir eich clwb.

Cic Gyntaf

Edrychwch ar ein ffilm a fydd yn eich helpu chi i baratoi ar gyfer y gic gyntaf yn ystod y cyfnod hyd at ddiwrnod recriwtio eich clwb.

Cic Gyntaf (Rhithwir)

Edrychwch ar ein ffilm a fydd yn eich helpu chi i baratoi ar gyfer y gic gyntaf yn ystod y cyfnod hyd at ddiwrnod recriwtio rhithwir eich clwb.